SOSYAL SORUMLULUK
İklim Dostu Olun, Mardius’u Tercih Edin.

Mardius, Ensari Ailesi’nin anılarını ve kadim Mezopotamya tarihini korumaya ve onu yaşatmaya olan aşkla doğdu. Bu tarihin belki de daha yüzyıllar boyu yaşaması, içinde var olduğumuz çevrenin ve atmosferin sağlıklı olmasına da bağlı.
Bu bilinçle, tarihi korumaya gösterdiğimiz
özeni doğa ve iklim için de gösteriyoruz.

Her yıl Mardius Tarihi Konak, misafirlerinin konaklamasından, otelimizde düzenlenen etkinliklerden ve kendi işletmesinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını, Türkiye’de geliştirilen yenilebilir enerji projelerinin karbon sertifikaları ile sıfırlıyor. Bu sayede, ülkemizde yenilenebilir enerjinin de gelişmesine destek vermiş oluyoruz.

Ayrıca, gerçekleştirmiş olduğunuz konaklama ya da etkinliklerinizin karbon-nötr sertifikasını özel olarak elde etmek isterseniz, sera gazı emisyonlarınızı odabaşı ya da etkinliğe uygun şekilde hesaplayıp sıfırlayabiliriz.

Mardius Tarihi Konak’ın bu konudaki çözüm ortağı
GTE Carbon’dur. www.gtecarbon.com